Gand 21-02-20

Le vendredi 21/02, nos élèves de 4G, 5G et 6G se sont rendus en visite à Gand.

Excursion qui a débuté par la visite du Beffroi. Sport assuré, après le dédale de marches, les élèves ont eu un aperçu de l’étendue de la ville de Gand. Départ pour le château médiéval suivi de la visite de la cathédrale Saint-Bavon où l’on trouve le Retable des frères Van Eyck. Une journée riche de culture avant des vacances bien méritées.

Op woensdag 21/02 hebben onze leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde middelbaar Gent bezocht.

Het uitstapje begon met het bezoek van het Belfort. Na het klimmen van enkele trappen, hadden de leerlingen een mooi zicht op de stad. Dan gingen ze naar het Gravensteen, een middeleeuws kasteel in het centrum van Gent. Ten slotte hebben de leerlingen het Lam Gods-altaarstuk van de gebroeders Van Eyck kunnen bewonderen in de Sint-Baafskathedraal. Een fijne culturele dag!